WFC 2013

pátek, 19. duben 2013

SYSTÉM SPOLUPRÁCE SE ČLENY TEAMU 2013

Pro každou dobře fungující pracovní skupinu je důležité určit si pravidla fungování, na jejichž základě budeme schopni úspěšně splnit společně vytyčený cíl. Spolupráce mezi členem Teamu 2013 a organizačním štábem MS je založena na dobrovolné bázi a je dlouhodobého charakteru.

Přesto si organizační výbor MS vyhrazuje právo:
- vybrat si z členské základny Teamu 2013 spolupracovníky pro pořádání MS 2013. Kritéria výběru budou dána především motivovaností a sounáležitostí s Teamem MS 2013, předchozími organizačními zkušenostmi a dovednostmi a spoluprací při pořádání tréninkových akcí. Na základě těchto kritérií bude vybráno zhruba 250 až 300 dobrovolníků

- vyřadit člena z Teamu 2013, a to především z důvodů nesplnění požadavků v kapitole „Kdo se může stát členem Teamu 2013“ nebo při neplnění povinností a/nebo požadavků v požadované kvalitě.

Členové Teamu 2013 budou na základě vyplněného vstupního formuláře, svých znalostí, schopností, předpokladů a s přihlédnutím k jejich zájmům rozděleni do různých oblastí organizace MS.

SYSTÉM KOMUNIKACE
Hlavním informačním médiem pro členy Teamu 2013 budou internetové stránky MS 2013 www.wfc2013.cz a komunikační kanálem bude facebook. Pro členy TEAMu 2013 buyla vytvořena tato uzavřená facebook skupina, do které se přihlásí všichni členové TEAMu - http://www.facebook.com/groups/191439954342920/.  Každému členovi Teamu 2013 bude na jeho e-mailovou adresu dále zasílán newsletter (občasník), který bude nad rámec zpráv uváděných na internetových stránkách informovat členy Teamu o dění kolem příprav MS.


Pro účely komunikace mezi členy Teamu 2013 a organizačním štábem lze dále využít:
E-mail:
team2013(zavináč)wfc2013.cz
Poštovní zásilky:
Česká florbalová unie
TEAM 2013
Na Pankráci 1658/121
140 21 Praha 4

Skupina ČEZ
IFF
Asics
Gerflor
Ostrava - City of sport

Moravskoslezský kraj
Brno
Autocont
Isoline
Konica Minolta

Do konce mistrovství zbývá: